Pèl·let de fusta

Pel·lets de fusta per estufes i calderes. Biomassa un combustible 100% ecològic i respectuós amb el medi ambient. Fustes procedents dels boscos catalans.

El pèl·let de fusta és un biocombustible sòlid format per la compactació de subproductes provinents de la indústria de la fusta, majoritàriament serradures i encenalls.

La compactació es dóna com a resultat d’una aplicació combinada de calor i alta pressió en una màquina que força el pas de la matèria prima, prèviament homogeneïtzada a través d’un motlle amb forats de la mida desitjada. Aquest és un procés de densificació, amb el qual incrementem el valor energètic per unitat de volum, donant-li unes característiques ideals com a combustible per calderes i estufes de biomassa.

Certificat:

En plus A1

ENplus ® sistema de certificació de quali

tat, es basa en la norma europea EN 14961-2 que no es refereix a l’ús industrial dels  pèl·lets de fusta. En ella, els pèl·lets de fusta es divideixen en tres graus: representa la classe A1 els “pèl·lets” de fusta verge i deixalles de fusta no tractada químicament amb baix contingut en cendres, nitrogen i clor. Combustibles amb un (lleugerament major) contingut en cendres, nitrogen i clor estaran dins de la classe A2. Per últim, la classe B, que també pot utilitzar reciclat de fusta i residus industrials encara que, boscos que han estat tractats químicament no són acceptats a tots dos orígens i, de fet, hi ha estrictes valors màxims per metalls pesants. El sistema ha estat desenvolupat per l’Associació Alemanya de pèl·lets (DEPV) i per l’Associació Austríaca de productors de Pèl·lets (pastilles Àustria Pro). ENplus, el Consell Europeu de pèl·lets (CEP) té els drets a la marca i cedeix els drets a cada Associació Nacional de cada país. A Espanya l’Associació Nacional encarregada de la implantació del sistema ENplus ® és Avebiom des d’on es fan peticions coordinades per productors i/o venedors amb diferents entitats que realitzen auditories tant documentals com analítiques de la pastilla.

Garanteix que el producte forestal probe de boscos catalans.

L’origen de la fusta probe de gestions forestals sostenibles i responsables.

La caracterització del pèl·let de fusta:

Diàmetre: 6 mm

Longitud: 1-3 cm
PCI: > 4.9 KW/Kg
Humitat: < 10 %
Cendres: < 0,7 % Durabilitat: > 97,5 %
Contingut en pols: < 2.3 %
Contingut en sofre: < 0.04 %
Contingut en clor: < 0,02 %
Contingut en N: < 0.3 %

L’aposta per aquest nou mercat, va sorgir com a conseqüència de la necessitat de donar un combustible que tingués les mateixes característiques d’ús i automatització que tenen els combustibles fòssils, alhora que fos respectuós amb el medi ambient.

Distribució:

– Sacs de 15 kg
– Palets de 77 sacs de 1155 kg

Les característiques emmagatzematge del pèl·let, així com la seva disposició per descàrrega i disseny són aspectes molt importants alhora de garantir la qualitat i el fàcil maneig.

Avantatges del pel·let

Fàcil d’emmagatzemar, econòmic, ecològic i sense caducitat.

Més econòmic que les energies tradicionals. Suposa un estalvi substancial en la factura energètica.

Ecològic i respectuós amb el medi ambient. La combustió del pel·let és molt eficient, la cendre produïda és mínima per la seva elevada eficiència i és totalment biodegradable.

No caduca, pot aguantar llargs períodes de temps sense perdre eficiència si s’emmagatzema en un lloc sec i sense humitat.

Fàcil d’emmagatzemar.
Pèl·lets de fusta

El pèl·let de fusta Enerbió és un producte 100% natural, un biocombustible sòlid que s’elabora a partir de serradures de fusta verge.

Després de passar un període dessecament de les serradures per extreure la humitat i garantir una bona combustió, el serrin passa per un procés de compactació, que gràcies a la lígnia, un component natural de la fusta, que actua com aglomerant natural, que crea una pel·lícula brillant, imprimeix la forma de cilindre de 6 mm de diàmetre. La seva composició es densa, això fa que el pèl·let tingui una consistència i un gran poder calorífic superior al d’altres biocombustibles sòlids, com per exemple la llenya.

El pèl·let es pot utilitzar per a la calefacció i l’aigua calenta de qualsevol llar unifamiliar, comunitat de veïns, empresa o industries, hotels o qualsevol edifici o infraestructura. Per consumir el pèl·let, s’utilitza estufes o calderes especials, les quals són molt còmodes i fàcils d’utilitzar.