Carbó de quebratxo procedent de Paraguai i Marabú de Cuba. Aquest carbó té un poder calorífic més alt que els carbons nacionals, per contra espeteguen més. Són molt apreciats pels professionals de l’hostaleria que utilitzen forns de carbó tipus hosper, perquè aguanten més degut al seu major poder calòric.

Sacs de 5, 15 i 20 kg

Carbó quebratxo blanc 100%.
Sac paper kraft 5 kg.
Ideal per a petites barbacoes i consumidors esporàdics.
Encén sense guspires.
Alt poder calorífic.
Gran durabilitat i rendiment.
Producte ecològic.

Marabú restauració

Carbó Marabú 100%.
Sac ràfia 15 kg.
Ideal per a professionals de la restauració i grans consumidors.
Encén sense guspires.
Alt poder calorífic.
Gran durabilitat i rendiment.
Producte ecològic.

Quebracho Blanco 15 kg

Carbó quebratxo blanc 100%.
Sac ràfia 20 kg.
Ideal per a professionals de la restauració i grans consumidors.
Encén sense guspires.
Alt poder calorífic.
Gran durabilitat i rendiment.
Producte ecològic.

Propietats carbó quebratxo blanc:
– Cendres +/- 7%
– Humitat del 5% al 8%
– Poder calorífic 37.000 KJ/Kg
– Densitat de 300 a 340 m³
– Carboni fix de 75% a 80%
– Granulometria de 40 a 200 aprox.