Què és eficiència energètica

Definim eficiència energètica com l’ús eficient de l’energia. Un aparell, procés o instal·lació és energèticament eficient quan consumeix una quantitat inferior a la mitjana de l’energia per a realitzar una activitat. Una persona, servei o producte eficient compromès amb el medi ambient, a més de necessitar menys energia per a realitzar el mateix esforç, també busca abastir-se, sinó per complet, amb la major quantitat possible d’energies renovables.

L’eficiència energètica busca protegir el medi ambient reduint la intensitat energètica i habituant a l’usuari a consumir el que és necessari, i no més. Les emissions de CO2 que enviem a l’atmosfera són cada cop més i, per aquest motiu, l’eficiència energètica s’ha convertit en una forma de cuidar el planeta ja que, no només està en fer servir electrodomèstics que consumeixin menys, sinó en que siguem nosaltres qui consumim menys i de forma més “verda”.

L’eficiència energètica és, de moment, un tema de consciència mediambiental. No obstant, s’ha de tenir en compte que, no només s’amortitza de pressa, sinó que un producte eficient afavoreix directament a la teva butxaca, ja que l’eficiència energètica va lligada amb l’estalvi, al consumir menys. Adoptant altres hàbits de consum i aprenent a gestionar l’energia per tal de disminuir-la contribuirem a cuidar el nostre entorn i mentre estalviem; i això és un gran avantatge.