Pèl·let de fusta

El pèl·let de fusta és un biocombustible sòlid format per la compactació de subproductes provinents de la indústria de la fusta, majoritàriament serradures i encenalls.

La compactació es dóna com a resultat d’una aplicació combinada de calor i alta pressió en una màquina que força el pas de la matèria prima, prèviament homogeneïtzada a través d’un motlle amb forats de la mida desitjada. Aquest és un procés de densificació, amb el qual incrementem el valor energètic per unitat de volum, donant-li unes característiques ideals com a combustible per calderes i estufes de biomassa.