Pèl·let de fusta

El pèl·let de fusta és un biocombustible sòlid format per la compactació de subproductes provinents de la indústria de la fusta, majoritàriament serradures i encenalls.

La compactació es dóna com a resultat d’una aplicació combinada de calor i alta pressió en una màquina que força el pas de la matèria prima, prèviament homogeneïtzada a través d’un motlle amb forats de la mida desitjada. Aquest és un procés de densificació, amb el qual incrementem el valor energètic per unitat de volum, donant-li unes característiques ideals com a combustible per calderes i estufes de biomassa.

Certificat:

En plus  A1

ENplus ® sistema de certificació de qualitat, es basa en la norma europea EN 14961-2 que no es refereix a l’ús industrial dels  pèl·lets de fusta. En ella, els pèl·lets de fusta es divideixen en tres graus: representa la classe A1 els “pèl·lets” de fusta verge i deixalles de fusta no tractada químicament amb baix contingut en cendres, nitrogen i clor. Combustibles amb un (lleugerament major) contingut en cendres, nitrogen i clor estaran dins de la classe A2. Per últim, la classe B, que també pot utilitzar reciclat de fusta i residus industrials encara que, boscos que han estat tractats químicament no són acceptats a tots dos orígens i, de fet, hi ha estrictes valors màxims per metalls pesants. El sistema ha estat desenvolupat per l’Associació Alemanya de pèl·lets (DEPV) i per l’Associació Austríaca de productors de Pèl·lets (pastilles Àustria Pro). ENplus, el Consell Europeu de pèl·lets (CEP) té els drets a la marca i cedeix els drets a cada Associació Nacional de cada país. A Espanya l’Associació Nacional encarregada de la implantació del sistema ENplus ® és Avebiom des d’on es fan peticions coordinades per productors i/o venedors amb diferents entitats que realitzen auditories tant documentals com analítiques de la pastilla.

La caracterització del pèl·let de fusta:

Diàmetre: 6 mm

Longitud: 1-3 cm
PCI: > 4.9 KW/Kg
Humitat: < 10 %
Cendres: < 0,7 %
Durabilitat: > 97,5 %
Contingut en pols: < 2.3 %
Contingut en sofre: < 0.04 %
Contingut en clor: < 0,02 %
Contingut en N: < 0.3 % L’aposta per aquest nou mercat, va sorgir com a conseqüència de la necessitat de donar un combustible que tingués les mateixes característiques d’ús i d’automatització que tenen els combustibles fòssils, alhora que fos respectuós amb el medi ambient. Distribució: – Sacs de 15 kg
– Palets de 77 sacs de 1155 kg

Les característiques d’emmagatzematge del pèl·let, així com la seva disposició per descàrrega i disseny són aspectes molt importants alhora de garantir la qualitat i el fàcil maneig.

Avantatges del pel·let

Fàcil d’emmagatzemar, econòmic, ecològic i sense caducitat.

Més econòmic que les energies tradicionals. Suposa un estalvi substancial en la factura energètica.

Ecològic i respectuós amb el medi ambient. La combustió del pel·let és molt eficient, la cendre produïda és mínima per la seva elevada eficiència i és totalment biodegradable.

No caduca, pot aguantar llargs períodes de temps sense perdre eficiència si s’emmagatzema en un lloc sec i sense humitat.

Fàcil d’emmagatzemar.
Pèl·lets de fusta

El pèl·let de fusta Enerbió és un producte 100% natural, un biocombustible sòlid que s’elabora a partir de serradures de fusta verge.

Després de passar un període dessecament de les serradures per extreure la humitat i garantir una bona combustió, el serrin passa per un procés de compactació, que gràcies a la lígnia, un component natural de la fusta, que actua com aglomerant natural, que crea una pel·lícula brillant, imprimeix la forma de cilindre de 6 mm de diàmetre. La seva composició es densa, això fa que el pèl·let tingui una consistència i un gran poder calorífic superior al d’altres biocombustibles sòlids, com per exemple la llenya.

El pèl·let es pot utilitzar per a la calefacció i l’aigua calenta de qualsevol llar unifamiliar, comunitat de veïns, empresa o industries, hotels o qualsevol edifici o infraestructura. Per consumir el pèl·let, s’utilitza estufes o calderes especials, les quals són molt còmodes i fàcils d’utilitzar.